برای اولین بار در تقویم تاریخ دانشگاهیم مطمئنم از درسی میافتم حس عجیبیه انگار تازه دارم دانشجو میشم :)
توییتر خرابه؟ :)) ‎· javadoo
@javad نه :))) ‎· گلناز