chiaramars » posted to chiaramars and italia
Giao, gi sono anghe io! Giao
"Giao" means...? ‎· lui
chissei? ‎· Cirdan il Timoniere