Тост наш за Сталина, тост наш за партию,тост наш за знамя побед! Вчера пели в рюмочной https://www.youtube.com/watch?v=xR2RnMoZN4A