همه نوشتن من جدیدم :)))
من ننوشتم :))) زشت نباشه یوقت :))) ‎· Vivavida
زشته برو بنپیس :))))))) ‎· Javid★