سالم رفتید، حالا که سوخته برگشتید چه فایده داره دیگه؟
:))) ‎· mostafa