Jadi

خوشحال و خندون که ایجا براش مثل یک پارتیه

Avatar for jadi

من اولین بار در شرایطی کاملا مشابه اومدم فرندفید. بی حوصله بودم و بدون کسی که باهاش باشم در حالی که باید منطقا در اون موقع با کسی می بودم. الان تقریبا شرایط مشابه است (: چه خبرها؟

Comment

هیچی والا، کلی ها شوهر کردن و زن گرفتن و اینها :))

 ‎· رباب
7 more comments
Comment

سلام جادی چطوری

 ‎· سیدمرتضا
Avatar for jadi

چه فضای پرایوتی حاکمه

Comment

دیگه هممون باتجربه هستیم

 ‎· جوان ایرانی
Comment

شما توجه نکن بهش :)

 ‎· علیرضا
Comment

تجربه؟ اینجا یه سایت روسی است ظاهرا.

 ‎· Jadi
Comment

اینکه کسانی می بینن ما چی میگیم رو میدونم. اما خب لااقل دلمون خوش هر کامنتی رو نمی بینیم.

 ‎· جوان ایرانی
Comment

سایت که روسی است اما ما شایعه کردیم که نیما کلیک در رابطه با مافیای پوتین و بی بی سی و بهایی ها برای تخریب پایه های نظام اینجا رو ایجاد کرده :))) محض دل خوشی برادرها که هنوز خیلی نیامدن اما پیداشون می شه.

 ‎· رباب
Avatar for jadi

ظاهرا با فریندفید خیلی فرق داره. خلوت تره. یادم نمی یاد کیا رو فالو می کردم! اشنایان مرا دریابید!

Comment

فرندفید هم یک زمانی زیر صد تا کاربر فارسی زبان داشت

 ‎· جوان ایرانی
Avatar for jadi

پارتی خوبی نیست. من فعلا می رم بعدا می یام (:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10