ظاهرا با فریندفید خیلی فرق داره. خلوت تره. یادم نمی یاد کیا رو فالو می کردم! اشنایان مرا دریابید!
فرندفید هم یک زمانی زیر صد تا کاربر فارسی زبان داشت ‎· جوان ایرانی