amineh

از آنچه بر سرش آمده بود به هیچ کس چیزی نمی گفت.

Avatar for jakoob
گاش می شد دور زد
Avatar for jakoob
داره یادم میاد چه بخام
Avatar for jakoob
دیگه نمیدونم چه میخام.
Avatar for jakoob
منتظر موندم
Avatar for jakoob
دوباره گفتمش بریم... منتظرم بگه باشه!
Comment
گفت نباشه ‎· amineh
Avatar for jakoob
گفت میریم فردا
Comment
بالاخره رفتیم // اما حیف ک برگشتیم ‎· amineh
Avatar for jakoob
نظری نداشت... تلاش مذبوحانه ای داشتم در خوب شدن حالش
Avatar for jakoob
فردا میرم
Comment
نرفتم. چهارشنبه میرم ‎· amineh
Comment
ان شاء الله ‎· اویس
Comment
معلوم نیست برم ‎· amineh
Comment
نرفتم. یعنی نیومد که بریم ‎· amineh
Comment
نمیرم دیگه ‎· amineh
Avatar for jakoob
الانه که نگهبان بیاد بگه بلند شو برو خونتون!
Avatar for jakoob
امروز میاد
Avatar for jakoob
فک کنم یکی مسیجهای توییترم رو میخونه.. هر وقت میرم خونده شدن
Comment
هنوز هم ‎· amineh
Avatar for jakoob
نظر کن به ما...
Avatar for jakoob
تنهایی اونقدرهام ترسناک نیست
Avatar for jakoob
دلم چو مرغ گرفتار بال و پر میزد...
Avatar for jakoob
همه ضعف بودم امروز.... ضعفی به شکل یک قطره بزرگ اشک
Avatar for jakoob
تجربه خوبی بود صلاه ظهر امروز...
Avatar for jakoob
به نظرم گم شده... جالا بجز من خودشم باید خودشو پیدا کنه
Avatar for jakoob
روزگارِ بهاری ... درست مثلِ هوای بهاری...
Avatar for jakoob
چگونه ام؟
Avatar for jakoob
انگار که یک چیز رسوب کرده یهو از ته قلبت بزنه بیرون و رسوای ِ عالمت کنه. چیزی شبیه این....
Avatar for jakoob
میگه چته؟ میگم هیچی مث همیشه ام دیگه... میگه کاش به همیشه ات برگردی...
Avatar for jakoob
حالت های عادی زندگیمم بهم ریخته.... انگار قرار نیست نرمال بشم... احتمالا مال این قرص هاییه که میخورم...
Avatar for jakoob
تو دفترم نشستم تنها....گریه کردم بعد مدتها
Comment
چرا؟! ‎· اویس
Avatar for jakoob
خوابش رو دیدم بعد مدتها.. تو خواب مهربون شده بود .. آشتی کرده بود... لب رودخونه اب برمیداشتیم .. بیدار شدم دیدم رویاست
Avatar for jakoob
کاری ب کارش ندارم دیگه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10