amineh

از آنچه بر سرش آمده بود به هیچ کس چیزی نمی گفت.

Avatar for jakoob

گاش می شد دور زد

Avatar for jakoob

داره یادم میاد چه بخام

Avatar for jakoob

دیگه نمیدونم چه میخام.

Avatar for jakoob

منتظر موندم

Avatar for jakoob

دوباره گفتمش بریم... منتظرم بگه باشه!

Comment

گفت نباشه

 ‎· amineh
Avatar for jakoob

گفت میریم فردا

Comment

بالاخره رفتیم // اما حیف ک برگشتیم

 ‎· amineh
Avatar for jakoob

نظری نداشت... تلاش مذبوحانه ای داشتم در خوب شدن حالش

Avatar for jakoob

فردا میرم

Comment

نرفتم. چهارشنبه میرم

 ‎· amineh
Comment

ان شاء الله

 ‎· اویس
Comment

معلوم نیست برم

 ‎· amineh
Comment

نرفتم. یعنی نیومد که بریم

 ‎· amineh
Comment

نمیرم دیگه

 ‎· amineh
Avatar for jakoob

الانه که نگهبان بیاد بگه بلند شو برو خونتون!

Avatar for jakoob

امروز میاد

Avatar for jakoob

فک کنم یکی مسیجهای توییترم رو میخونه.. هر وقت میرم خونده شدن

Comment

هنوز هم

 ‎· amineh
Avatar for jakoob

نظر کن به ما...

Avatar for jakoob

تنهایی اونقدرهام ترسناک نیست

Avatar for jakoob

دلم چو مرغ گرفتار بال و پر میزد...

Avatar for jakoob

همه ضعف بودم امروز.... ضعفی به شکل یک قطره بزرگ اشک

Avatar for jakoob

تجربه خوبی بود صلاه ظهر امروز...

Avatar for jakoob

به نظرم گم شده... جالا بجز من خودشم باید خودشو پیدا کنه

Avatar for jakoob

روزگارِ بهاری ... درست مثلِ هوای بهاری...

Avatar for jakoob

چگونه ام؟

Avatar for jakoob

انگار که یک چیز رسوب کرده یهو از ته قلبت بزنه بیرون و رسوای ِ عالمت کنه. چیزی شبیه این....

Avatar for jakoob

میگه چته؟ میگم هیچی مث همیشه ام دیگه... میگه کاش به همیشه ات برگردی...

Avatar for jakoob

حالت های عادی زندگیمم بهم ریخته.... انگار قرار نیست نرمال بشم... احتمالا مال این قرص هاییه که میخورم...

Avatar for jakoob

تو دفترم نشستم تنها....گریه کردم بعد مدتها

Comment

چرا؟!

 ‎· اویس
Avatar for jakoob

خوابش رو دیدم بعد مدتها.. تو خواب مهربون شده بود .. آشتی کرده بود... لب رودخونه اب برمیداشتیم .. بیدار شدم دیدم رویاست

Avatar for jakoob

کاری ب کارش ندارم دیگه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10