از لذت هاي زندگی تماشای دستفروش ها حین انجام کار است.

2015-2016 Mokum.place