در واقع فقدان خوشحالي از افزايش غم، نشانه مطمين تري است.

2015-2016 Mokum.place