خوبه كه خدا درك اسفل رو آفريد كه خيلي چیزا رو حواله بدیم بهش