Avatar for jakoob
بعدها می فهمی توی ِ روزگار ِ ما یک دنده و سرسخت ماندن خیلی مشکل است... خیلی... اما ممکن است...
Comment
چیز خوبیه یعنی ؟ ‎· خانوم میم
Comment
گاهی ‎· amineh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place