Avatar for jakoob
چیزی از دلش بر می جوشید، می خواست هق هق بزند

2015-2018 Mokum.place