دو هفته سر گیجه مداوم نباید دیوانه کنه ادم رو؟
دکتر نمیرید چرا؟ ‎- نآمیرآツ
انگیزه نیست شاید ‎- amineh
پس هنوز دیوونت نکرده ‎- farzaaneh
پاشو برو دکتر دختر میزنه به جاهای دیگه یاتاقان میزنی خرجت میزنه بالا ‎- نآمیرآツ
@farzaaneh: دیونه بودم قبلش احتمالا ‎- amineh
@mohamad: : دی ‎- amineh