دو هفته سر گیجه مداوم نباید دیوانه کنه ادم رو؟
دکتر نمیرید چرا؟ ‎· نآمیرآツ
انگیزه نیست شاید ‎· amineh
پس هنوز دیوونت نکرده ‎· farzaaneh
پاشو برو دکتر دختر میزنه به جاهای دیگه یاتاقان میزنی خرجت میزنه بالا ‎· نآمیرآツ
@farzaaneh: دیونه بودم قبلش احتمالا ‎· amineh
@mohamad: : دی ‎· amineh