كامل ترين معنا براي عشق، تنهايي است

2015-2016 Mokum.place