یکی از چیزهایی که توجه ام رو به ادمها جلب میکنه اسمهاشونه
فرزانه هستم ‎- farzaaneh
اسمهای خاص ب نظر ساده ‎- amineh
میم مثلا :دی ‎- خانوم میم
هوم بیشتر اسمهایی که برای خودشون انتخاب میکنن منظورم بود // مثب همین خانوم میم// و غیره ‎- amineh
@jakoob: آها.خب عارضم خدمتتون که من قبلا یک دانه برف بودم و احتمالا پروانه ای تر.بعد شدم ننه سرما.الانم خودمم فرزانه.اونم جهت تشخیص دوستان گذاشتم ‎- farzaaneh
هوم ‎- amineh