نه حسن داشت نه ملاحت اما جهان رو گرفت
اون دیگه کارش خیلی درست بوده :دی ‎· خانوم میم
@saye: خودم بودم ‎· amineh
شما پس کارت خیلی درسته ؛) ‎· خانوم میم
بستگی داره جهان گرفتن کار درست به حساب بیاد یا نه.... یا اصلا جهان گرفتن چه معنا بده... یا جهانت چه باشه اصن ‎· amineh
@jakoob چه فلسفی :)) ‎· آیــــه!