نه حسن داشت نه ملاحت اما جهان رو گرفت
اون دیگه کارش خیلی درست بوده :دی ‎- خانوم میم
@saye: خودم بودم ‎- amineh
شما پس کارت خیلی درسته ؛) ‎- خانوم میم
بستگی داره جهان گرفتن کار درست به حساب بیاد یا نه.... یا اصلا جهان گرفتن چه معنا بده... یا جهانت چه باشه اصن ‎- amineh
@jakoob چه فلسفی :)) ‎- آیــــه!