Avatar for jakoob
تاب آوردم ، چرا که جرمم فقط خواستن بود و به این جرم بد می کشند اما آنکه کشته می شود ، سرافکنده نمی شود .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place