گریستن به خاطر شفای انسان نیست به خاطر وفای انسان است.
این، الان ‎- amineh
:) ‎- منفی سی