سخته هی تو این اختلالات روانی و ژست های مشاوره بچرخی بعدش انتظار داشته باشی عین ادم بتونی رفتار کنی و مصنوعی نباشی