بروی خودم نمیارم اما به حفره بزرگ تو روحم و وجودم ایجاد شده، داره از درون میخورتم
بیوقفه ‎- amineh

2015-2016 Mokum.place