امروز قدری طب سنتی طور رفتار کردم با خودم
نتیجه خوبی داد؟ ‎· آمیرزو
نميدونم ‎· amineh