هر وقت اینطور میشه تو تاریکی میزنم به جاده، اتوبان تو شب حس بی نظیری داره
کدوم اتوبان؟ ‎- اویس
کرج ‎- amineh
چطوری میشه؟ ‎- نآمیرآツ
حسش؟ ‎- amineh
آره ‎- نآمیرآツ
بی نظیره باس تجربه اش کنی :دی ‎- amineh
ترجیح میدم برم بزنم به کویر.مخصوصا شب ‎- نآمیرآツ
@mohamad: اونکه مراحل بعدیه ‎- amineh