هر وقت اینطور میشه تو تاریکی میزنم به جاده، اتوبان تو شب حس بی نظیری داره
کدوم اتوبان؟ ‎· اویس
کرج ‎· amineh
چطوری میشه؟ ‎· نآمیرآツ
حسش؟ ‎· amineh
آره ‎· نآمیرآツ
بی نظیره باس تجربه اش کنی :دی ‎· amineh
ترجیح میدم برم بزنم به کویر.مخصوصا شب ‎· نآمیرآツ
@mohamad: اونکه مراحل بعدیه ‎· amineh