نیمه شب،جاده و اهنگ یا مولا دلم تنگ اومده، رفیق این روز های من...
حسش الان ‎- amineh