من دیگه نقطه ضعف دست کسی نمیدم، دست هیچکس نمیدم، شمایی هم که بلدی، دست رو نقطه ضعفم نذار
لطفا ‎- amineh
بلد نیستیم که ‎- farzaaneh
اوني ك بلده رو گفتم ‎- amineh