من دیگه نقطه ضعف دست کسی نمیدم، دست هیچکس نمیدم، شمایی هم که بلدی، دست رو نقطه ضعفم نذار
لطفا ‎· amineh
بلد نیستیم که ‎· farzaaneh
اوني ك بلده رو گفتم ‎· amineh