ا دایرکت صد و خورده ایم دیلت شده که
الان مثلا داری پز میدیی؟ ایشششش :دی ‎- Hamed+
اظهار ناراحتی کردم ‎- amineh