ا دایرکت صد و خورده ایم دیلت شده که
الان مثلا داری پز میدیی؟ ایشششش :دی ‎· Hamed+
اظهار ناراحتی کردم ‎· amineh