دقت کردید نیستش اینجا به درد نمیخوره؟
کی نیستش؟ ‎· جولیا پندلتون
همون :دی ‎· amineh