دقت کردید نیستش اینجا به درد نمیخوره؟
کی نیستش؟ ‎- جولیا پندلتون
همون :دی ‎- amineh