دیدید وقتی نیست اینجا هم خوب نیست؟
نع ندیدیم ‎· نآمیرآツ
نیستی که ببینی ‎· amineh
ندیدیم ‎· farzaaneh
@farzaaneh: تو دیگه چرا ندیدی :دی ‎· amineh
@jakoob: کجا باس ببینم؟ها؟:دی چی شده الان:)) ‎· farzaaneh