شما زیادی فکر می‌کنید. همه‌ ش که نباید فکر کرد. راه که بیفتیم، ترسمان به کلّی می‌ریزد... #ماهی_سیاه_کوچولو ____ #صمد_بهرنگی
واقعا درسته ! کاش یکی این رو بکنه تو کله من!!! ‎· رهــــــــرو™