Avatar for jakoob
قبری برای خودت بساز. سنگی رویش بگذار و اسمت را رویش بنویس. سعی کن خودت را درون قبر بگذاری و برای همیشه رویش را بپوشانی. تمام خاطرات و گذشته و هر چیز مربوط به ان اتفاق را کنارش بگذار و چال کن. خوب و بد. هر چیزی که مربوط به حالای تو نیست به دردت نمی خورد. یک بار مرده ای و حالا مسیر تازه ای را اغاز کرده ای. این بار آدمی هستی بدون هیچ گذشته ای، خاطره ای، یا کسی که تو را به آن روزگار پیوند بزند. اگر قرار است بمیری جانانه بمیر، مُرده نباید دستش از تابوت بیرون بماند. #ترکش_لغزنده ____ #آیت_دولتشاه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place