از کسانی که همه چیز را محاسبه می کنند بترس و هرگز قلبت را در اختیار آنها نگذار، آنها حساب عشقی که نثار تو می کنند را نیز دارند و روزی آن را با تو تسویه میکنند... #من_او_را_دوست_داشتم ____ #آنا_گاوالدا
باید از یه جایی به بعد بزنی به سیم آخر ‎· zYa-Bushehr
@zya: ته سیم اخر هیچی نیست تئودور ‎· amineh
@jakoob: گاهی هست... دیده شده ‎· zYa-Bushehr
نیست تئودود... دیده شده ‎· amineh