کاش یه مدت گم میشدم بعد پیدا میشدم
خوشبحالت باز یکی پیدات کرده که حالا میخوای گم بشی که باز پیدا بشی؛ماها که کلا گمیم ‎· نآمیرآツ