کاش لا اقل یه دونه دوست داشتم. فقط یه دونه
مگه واحد دوست دونه است؟ ‎- نآمیرآツ
بیا من دونه ات شم:دی ‎- farzaaneh
@farzaaneh: جس پرنده شدن بهم دست داد :)) ‎- amineh