خب من اومدم دایرکتمم گذاشتم دیگه کاری باهاتون ندارم :))