نیس ک ... وقتی نیس اینجام خوب نیست
نامیرا؟ ‎· farzaaneh
@farzaaneh: شمارو میگن ‎· Hamed+
@hamedsjy: فک کن یه درصد:)) ‎· farzaaneh
@farzaaneh: فرزانه :)) ‎· amineh