نیس ک ... وقتی نیس اینجام خوب نیست
نامیرا؟ ‎- farzaaneh
@farzaaneh: شمارو میگن ‎- Hamed+
@hamedsjy: فک کن یه درصد:)) ‎- farzaaneh
@farzaaneh: فرزانه :)) ‎- amineh