باهاش حرف زدم. به نتایج خوبی رسیدیم
رفیق‌جان ببخش. من کسایی رو که تازه اینجا دیدم و بصورت سابقه‌دار نمی‌شناختم آنفالو کردم ‎· Florette
سابقه نداشته باشیم اخراجیم؟ ‎· amineh