حالت های عادی زندگیمم بهم ریخته.... انگار قرار نیست نرمال بشم... احتمالا مال این قرص هاییه که میخورم...