فک کنم یکی مسیجهای توییترم رو میخونه.. هر وقت میرم خونده شدن
هنوز هم ‎· amineh