فردا میرم
نرفتم. چهارشنبه میرم ‎· amineh
ان شاء الله ‎· اویس
معلوم نیست برم ‎· amineh
نرفتم. یعنی نیومد که بریم ‎· amineh
نمیرم دیگه ‎· amineh