این مدل ناخن چتوره؟
2016-01-29_22.38.10.jpg
نه :دی ‎· خانوم میم
@saye: modelesh ya rangesh? ‎· Jasmine
من مدلشو دوست نداشتم. قشنگه البته، ولی خیلی نچسبید بهم :دی ‎· خانوم میم
It's OK feedback is good. Mikham bebinam too iran che modelayee ghabele pasande ‎· Jasmine
همه جور مدلی اینجا پسند میشه :)) ‎· خانوم میم