از سر درد دازم میمیرم ‌٬ کی هوسله کار داره ؟
حوصله :دی ‎· ardvisoor
نات می :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@ardvisoor: mersi :))) ‎· Jasmine
@saeedgreen: me neither :( ‎· Jasmine