از سر درد دازم میمیرم ‌٬ کی هوسله کار داره ؟
حوصله :دی ‎- ardvisoor
نات می :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@ardvisoor: mersi :))) ‎- Jasmine
@saeedgreen: me neither :( ‎- Jasmine