وای چه سردردی. امروز نمیخاد تموم شه؟
تی جی آی اف :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: seriously, in hafte be andaze 1 mah gozasht ‎· Jasmine
من فعلا تو تعطیلات بین دوترمم متاسفانه خیلی زود میگذره ‎· SaeedTheGiraffe ?