چه همه ساکتین
من که خوب فعالم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: ye are sooto koor bood alan ‎· Jasmine
آی نو، به خاطر این برنامه ی استیجه، همه مشغولشن:دی ، واتس آپ وید یو؟ لایفز فان؟:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: oh life is great im at work as always except im dying of allergy reactions today. what is stage everyone is talking about? ‎· Jasmine
برنامه ی تلویزیونیه، برا منوتو، تلنت شو فور سینگین، گت ول سوون دن :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen sounds interesting. thank you i will ‎· Jasmine