چه همه ساکتین
من که خوب فعالم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: ye are sooto koor bood alan ‎- Jasmine
آی نو، به خاطر این برنامه ی استیجه، همه مشغولشن:دی ، واتس آپ وید یو؟ لایفز فان؟:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: oh life is great im at work as always except im dying of allergy reactions today. what is stage everyone is talking about? ‎- Jasmine
برنامه ی تلویزیونیه، برا منوتو، تلنت شو فور سینگین، گت ول سوون دن :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen sounds interesting. thank you i will ‎- Jasmine