Emrooz maman raft ke bere iran. Hala man 1 mah o nim mikham chi kar konam.