دمم گرم ضرف ۳ دقیقه حاضر شدم واسه کار
دمت گرم بابا تو دیگ کی هستییی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash تازه ۵ دقیقه هم زود رسیدم. ولی انسافن خیلی بد درایو کردم ‎· Jasmine
@jasmine: هوووم من یبار ی مسیری ک رانندگی نرمالش 15 دقیقه طول میکشه رو 5 دقیقه ای رفتم :دی در این حد بودی ؟ :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
are, vali khaili khatarnak oomadam, farda zoodtar pa misham, ‎· Jasmine
برای یک خانم رکورد بی نظیری هست انصافن !!! ‎· Mamad
@mirzaie: اره به خدا. فقط کاش واسه این رکوردا یه پولی هم میبردیم ‎· Jasmine
@jasmine یبار خیلی عجله داشتم از ی شهر برم دوتا شهر اونورتر حالت عادی 45 دقیقه مسیر طول میکشه ، 23-4 دقیقه ای رفتم 6 بار داشتم میموردم :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
نه بابا من آنقدر خطری نیستم. مخصوصا تو ایران. سکته میزنم @arash ‎· Jasmine
way to go :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?