حوسلم سر رفته
زیرش و کم کن :) ‎- samantam
نتیجه ای پیدا کردی خبر بده ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: فلن بی نتیجه بود. چیزی عوض شه میگم :))) ‎- Jasmine