Avatar for jasmine
. and he has opinion about everything وای این سکوریتی امان نمیده آدم حرف بزنه
Comment
آخرم با پشت دست آشناش نکردی :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
@saeedgreen lol دلم میسوزه باهاش رود باشم ولی پیشنسشو ندارم. مشکل که یکی دوتا نیست. ‎· Jasmine
Comment
شاعر در همین راستا میگه که: اگر دردم یکی بودی چه بودی :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place