یه کوکی مکزیکی امروز امتحان کردم هنوز مزش تو دهنمه. اصلا بهم نساخت
بالاخره خوب بود یا بد؟ :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
افتزاه. به غلت کردن افتادم ‎· Jasmine
افتضاح ، غلط :دی ای بابا، برو جبران کن یه چیز خوشمزه جاش بخور ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: مرسی. آره ولی چی بخورم؟ ایدیاز؟ ‎· Jasmine
آیس کریم وید ونیلا فلیور:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
چه مزه ای بود مگه ‎· مستانه
@mastaneh: از این کوکی های ترادیشینال بود ولی انگار گلاب ناک آف استفاده کرده باشن. افتر تیستشم انگار مزه زهم میداد ‎· Jasmine
@saeedgreen: میبی افتر د پنینی. آیم سو گانا بی این فود کما تودی ‎· Jasmine
یور هوینگ عه پنینی اند ستیل فیلین د فود کوما؟ :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
the pannini is putting me in a food coma, i have managed to eat for 7 hours straight. lol ‎· Jasmine
lol are you also a fellow " eats a whole cow and doesn't gain an ounce" ? :D ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: I'll pretend like I'm one of those lol ‎· Jasmine