یه کوکی مکزیکی امروز امتحان کردم هنوز مزش تو دهنمه. اصلا بهم نساخت
بالاخره خوب بود یا بد؟ :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
افتزاه. به غلت کردن افتادم ‎- Jasmine
افتضاح ، غلط :دی ای بابا، برو جبران کن یه چیز خوشمزه جاش بخور ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: مرسی. آره ولی چی بخورم؟ ایدیاز؟ ‎- Jasmine
آیس کریم وید ونیلا فلیور:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
چه مزه ای بود مگه ‎- مستانه
@mastaneh: از این کوکی های ترادیشینال بود ولی انگار گلاب ناک آف استفاده کرده باشن. افتر تیستشم انگار مزه زهم میداد ‎- Jasmine
@saeedgreen: میبی افتر د پنینی. آیم سو گانا بی این فود کما تودی ‎- Jasmine
یور هوینگ عه پنینی اند ستیل فیلین د فود کوما؟ :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
the pannini is putting me in a food coma, i have managed to eat for 7 hours straight. lol ‎- Jasmine
lol are you also a fellow " eats a whole cow and doesn't gain an ounce" ? :D ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: I'll pretend like I'm one of those lol ‎- Jasmine