گشنمه ولی نمیدونم بریک خودم غذا بخورم یا برم خونه غذا سگهامو بدم
خودت غذا بخور :)) ‎- ardvisoor
@ardvisoor: صبح دیرم بود نرسیدم صبحانشونو بدم اونا مهمترن :))) ‎- Jasmine
تو مسیر خودت غذا بخور تا میرسی بهشون غذا بدی ‎- MaryaM
برو با اونا بخور ‎- مستانه