گشنمه ولی نمیدونم بریک خودم غذا بخورم یا برم خونه غذا سگهامو بدم
خودت غذا بخور :)) ‎· ardvisoor
@ardvisoor: صبح دیرم بود نرسیدم صبحانشونو بدم اونا مهمترن :))) ‎· Jasmine
تو مسیر خودت غذا بخور تا میرسی بهشون غذا بدی ‎· MaryaM
برو با اونا بخور ‎· مستانه