از کلافگی خونه رو که بیسیکلی ضد عفونی کردم و به وایتکس بستم به کنار, فرشهارم شستم, مدل همه چیز رو هم عوض کردم. کمر واسم نمونده ولی از کلافگیم کم نشده.
اوه خسته نباشی ... پاشو برو بیرون شاید کلافگیت از بین بره ‎· MaryaM
@mimbs: میخوام ولی حسش نیست ‎· Jasmine